Inter-Focus Expertisecentrum Intercultureel Gespecialiseerd in re-integratie, arbeidsdeskundige begeleiding en herstelcoaching van medewerkers en letselschadeslachtoffers met een niet-westerse culturele achtergrond.   Registratie event A.I. en mensenwerk:   balanceren tussen kansen en risico's