Verzuimexpertise met cultureel randje

In de huidige krappe arbeidsmarkt luidt het motto alle hens aan dek. Dit kan leiden tot verhoogde werkdruk op kantoor en werkvloer. Een duur ziekteverzuim kan het gevolg zijn. Wij horen bedrijven vaak roepen “het ziekteverzuim daalt niet terwijl we toch alle instrumenten inzetten”.  En wat gebeurt er als uw werknemer dat toch overkomt en u in een spoor 1 spoor 2 traject terechtkomt?

Lees het Inter-Focus artikel Vitale bedrijven tappen uit interculturele vaatjes’ gepubliceerd door MKB Rotterdam-Rijnmond. 

Reguliere verzuiminstrumenten dienen soms net iets anders uitgelegd en ingezet te worden bij zieke Nederlandse medewerkers met een niet-westerse achtergrond. Een belangrijk aspect is dat ook de culturele achtergrond en de taal van de zieke medewerker in het hele verzuimtraject wordt meegenomen.  

Ziektepreventie is uiteraard nog beter. Voorkom ziekteverzuim door preventief een gezonde en veilige werksfeer te creëren. Werkgevers, HR en afdelingshoofden zouden vaker een interculturele ‘bril’ op moeten zetten. Intercultureel luisteren verbindt en bevordert begrip tussen medewerkers vanuit allerlei culturen. Ziekte (vaak: zich niet begrepen voelen) hoeft dan geen optie meer te zijn.  

Wanneer schakelt u Inter-Focus in?

Op organisatie- en dossierniveau kunt u Inter-Focus inschakelen in meerdere fases of momenten voor advies en persoonlijke begeleiding.  

Dit geldt voor bestaande verzuimtrajecten voor wie u een extra, gespecialiseerde hulp nodig heeft. U krijgt een vast Inter-Focus contactpersoon en geselecteerde expert met vakkennis en interculturele ervaring. Onze coördinerende en controlerende directeur dienstverlening houdt continue de vinger aan de pols.  

Ook voor nieuwe verzuimdossiers kunt u onze begeleiding inschakelen. Bijvoorbeeld als u nog niet kunt inschatten hoelang een verzuim gaat duren vanwege een taal- of cultureel aspect. Juist aan het begin van ziekteverzuim heeft u als werkgever baad bij het correct uitzetten van het meest optimale traject.   

In geval van ziektepreventie en vitaliteit faciliteren wij bedrijven met diversiteits- en inclusiemaatregelen. Concrete diensten zijn bijvoorbeeld interculturele lezingen voor Arbodiensten of bedrijfsartsen. Voor HR afdelingen en afdelingshoofden faciliteren wij Diversiteit Edutainment Zoom sessies (‘train the trainer’).  

Hoe wij het doen

Wij assisteren in voortgang (rapportages) met het bijhouden van een verzuim- of re-integratiedossier, het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak en het voeren van voortgangsgesprekken met uw client of medewerker. 

In het kader van eerste en tweede spoor re-integratie assisteren wij met de zoektocht naar passend werk zowel binnen als buiten uw bedrijf. Lees ook Arbeidsdeskundig onderzoek aangeboden door Inter-Focus.  

Wij zorgen dat de formele stappen tijdig worden uitgevoerd, vanzelfsprekend rekening houdend met de Wet Verbetering Poortwachter en de geldende privacyregels. 

Ontmoet ons experts team

Ons aangesloten team van experts bestaat uit verzuim- en re-integratiecoaches, arbeidsdeskundigen en emotieverwerkingstherapeuten. Onze experts spreken meerdere talen waardoor uw medewerkers in de eigen taal te woord kunnen worden gestaan. Zij spreken onder andere Arabisch, Engels, Pools, Lets, Turks, Russisch, Slavisch, Oekraïens en uiteraard Nederlands.  

Bel ons

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten neemt u dan contact met ons.