U wilt toch niet dat de re-integratie stagneert?

Verzekeraars en belangenbehartigers kunnen samen er voor zorgen dat de re-integratie van een letselschadeslachtoffer voorspoedig verloopt. Vaak wordt in gezamenlijk overleg een arbeidsdeskundige ingeschakeld voor de re-integratie. Een belangrijk aspect is dan dat ook meegenomen wordt wat de culturele achtergrond is van het letselschadeslachtoffer. Communiceren in de eigen taal bevordert het bereiken van een succesvolle re-integratie en voorkomt stagnering omdat men elkaar niet begrijpt.

Wij bieden…

Inter-Focus is specialist in het begeleiden van letselschadeslachtoffers met een niet-westerse culturele achtergrond. Wij zetten een arbeidsdeskundige in die de taal spreekt en de cultuur begrijpt van het letselschadeslachtoffer. Het resultaat is dat de verzekeraar, de belangenbehartiger en het letselschadeslachtoffer tevreden kunnen terugkijken op een succesvolle re-integratie.

Diensten

PRAKTIJKCASE

Een whiplash patiënt van eerste generatie Turkse afkomst wordt geholpen. Het aangeleverde dossier sleept al jaren aan. Inter-Focus weet dat patiënt in een soort ‘wij-cultuur’ leeft. Hij zit aan een groep vast waar hij zich verantwoordelijk voor voelt. Meerdere Nederlandse experts begrepen zijn cultuur niet. Hoe eerder hier akte van wordt gemaakt, hoe sneller het traject…