Welke interculturele meerwaarde?

Veel onderdelen van onze communicatie zijn cultuur-overstijgend, zoals respect, vriendelijkheid, gelijkwaardigheid. Veel andere onderdelen zijn per cultuur heel verschillend en kunnen onderling leiden tot wantrouwen. Als de professional zich daarvan bewust is, kan hij het verschil en meer-waarde creëren.

Specifieke uitdagingen die schreeuwen om multicultureel arbeidspotentieel:

✓ De huidige krappe en vergrijzende arbeidsmarkt vraagt om een nieuwe pool van (multicultureel) talent;
✓ HR afdelingen willen minder verzuim, effectievere wervingscampagnes en continuïteit op lange termijn waarvoor begrip en communicatie met bi-cultureel personeel nodig is;
✓ Strengere re-integratie wetgeving vraagt om meer (multiculturele) arbeidsdeskundigen die aansluiting kunnen vinden met multiculturele patiënten en slachtoffers;
✓ Binding met nieuwe (etnische) klantgroepen in nieuwe markten.

“ Talent herkennen en benutten is dé factor in het verzilveren van het multiculturele kapitaal van Nederland ”
Mohamed A. TNT Post