U wenst gezonde medewerkers…

Maar iedere medewerker is anders. Dat geldt zeker voor zieke medewerkers met een interculturele achtergrond. De ziektebeleving kan anders zijn (culturele achtergrond, familietradities) wat invloed kan hebben op de bepaling van de belastbaarheid en re-integratie.

Wij bieden…

Culturele expertise en persoonlijke begeleiding afgestemd op de specifieke kenmerken van uw niet-westerse cliënt. Uiteraard volgen wij daarbij de bekende, reguliere processtappen. Re-integratie en een inzetbaarheid op korte termijn en het ‘binnen de poort’ houden van uw personeel is het doel.

Diensten

PRAKTIJKCASE

Een niet-westerse cliënt stuurde elke maand geld naar het thuisland. Door omstandigheden viel haar inkomen gedeeltelijk weg. Vervolgens kreeg zij geen aandacht meer van het thuisland: je bent ziek dus je telt niet meer mee. Gevolg: depressieve klachten en slechte arbeidsprestaties. Zijn Nederlandse werkgever voelt het allemaal niet aan en belde Inter-Focus…

Uw medewerker dreigt ‘buiten de poort’ te vallen…

Vanwege een nieuwe levensfase of conflicten kan een kink in de (werk)kabel ontstaan. Onze carrière coaches en interculturele communicatie experten staan paraat. Zaak is begrip te kweken tussen leidinggevende en werknemer met andere culturele achtergrond. Dit vergt een adequaat (tweede spoor) traject wat persoonlijke aandacht en interculturele kennis vergt.

Diensten
✓ Interculturele communicatie trainingen
✓ Loopbaan coaching – outplacement trajecten
✓ Wandel coaching

PRAKTIJKCASE

Een bedrijf is super tevreden met Ayse. Zij werkt goed, ze valt goed in het team, leidinggevende zijn dik tevreden. Behalve Ayse zelf… Zij wilt wat ‘anders’ omdat zij groeit. Inter-Focus gaat het gesprek in het Turks aan. Verborgen behoeftes en talenten worden geïdentificeerd. Ayse krijgt alsnog een passende functie binnen het bestaande bedrijf. Een win-win voor alle betrokkenen!

Uw bedrijf toekomstbestendiger en dus ‘diverser’ maken?

Werkgevers worden ook geconfronteerd met uitdagingen ‘voor de poort’: personeelstekorten en de war of talent. Tevens zoekt men aansluiting bij nieuwe, etnisch diverse klanten en groeimarkten. Let wel: etnisch-culturele diversiteit in recruitment leidt niet vanzelf tot een inclusieve, vitale bedrijfsvloer.

Diensten

✓ Diversiteitsbeleid binnen bedrijf
✓ Inspiratiesessie diversiteit & inclusiviteit voor evenementen

PRAKTIJKCASE

Een bedrijf in de maak-industrie lukt het niet geïnteresseerde kandidaten aan te trekken. Ondanks vrij hoge salarissen, goede bereikbaarheid en relatief veel vakantiedagen ontvangt men weinig sollicitatiebrieven en CV’s. Het (veelal ‘witte’) management en HR afdeling vraagt de Diversiteitsexpert van Inter-Focus inzichten en praktische tips te geven. Het waren vooral de persoonlijke ‘verhalen’ van de expert die de leidinggevenden tot verandering hebben aangezet…