Training Interculturele Communicatie & Culturele Sensiviteit

Inter-Focus verzorgt trainingen op het gebied van interculturele communicatie en cultuursensitiviteit voor deskundigen. Wij zijn bereid onze specifieke kennis en unieke praktijkervaringen omtrent de reintegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikte Nederlanders met een niet-westerse achtergrond met u te delen.

Wat ga je leren?

Onze training over interculturele communicatie en cultuursensitiviteit richt zich op het vergroten van bewustzijn over culturele verschillen en diverse taalachtergronden in Nederland. In plaats van te blijven hangen in het ongemak dat deze verschillen soms veroorzaken, leren we je hoe je effectief kunt communiceren ondanks deze verschillen. Door de training ontwikkel je de vaardigheden om je eigen competenties te herkennen die nodig zijn om culturele diversiteit te begrijpen en te overbruggen. 

Vaak reageren we op Nederlanders met een niet-westerse (migratie) achtergrond vanuit een gebrek aan begrip en kennis, waardoor we hen door een gekleurde bril zien. Deze training moedigt je aan om met een open en bewuste houding naar anderen te kijken, waardoor je een dieper begrip ontwikkelt voor de mensen die je begeleidt of over wie je een onderzoek uitvoert. We richten ons op jouw specifieke vragen en behoeften en bieden interactieve sessies om jouw leerervaring te maximaliseren. 

 • Leyla de Mos, Directeur Dienstverlening Inter-Focus, 26 jaar ervaring opgedaan als leidinggevende binnen een internationaal, multicultureel concern. Lees haar profiel.
 • Reint Rengers, Directeur Inter-Focus, voormalig NIVRE Registerexpert Personenschade, verschillende rollen vervult in het Nederlands Instituut van Schaderegelaars en de Nederlandse Vereniging Van Arbeidsdeskundigen. Lees zijn profiel.
 • Team aangesloten experts: zie hier een selectie uit onze pool met gecertificeerde experts. Reint en Leyla putten aanvullende ervaring uit dagelijks overleg tussen hen en cliënten.

1. Algemene inleiding over levensstijl medelanders met migratieachtergrond

 • Ontdek de basisprincipes en context van de levensstijl van medelanders met migratieachtergrond.

2. Intercultureel onderzoek en literatuur

 • Neem kennis van interculturele onderzoeken en relevante literatuur, waardoor u een dieper inzicht krijgt in diverse bronnen over culturele perspectieven.

3. Theorie: Hoe wordt gedrag veroorzaakt?

 • Verken de psychologische aspecten die ten grondslag liggen aan gedrag en de rol ervan in interculturele interacties.

4. Begripvol gesprek en intercultureel luisteren: deskundige – cliënt

 • Leer inzichten over interculturele gesprekken en ontwikkel vaardigheden om begrip en vertrouwen op te bouwen tussen deskundige en cliënt.

5. Soorten competenties volgens een managementcompetentiemodel

 • Ontdek verschillende competenties die essentieel zijn voor intercultureel werk

6. Praktijkcases

 • Analyseer praktijkvoorbeelden uit verschillende sectoren en pas uw nieuw verworven kennis toe op deze situaties.

7. Afsluiting: lekker kwartetten

 • Sluit de training af met een interactieve sessie waarbij speelkaarten op een leuke manier worden gebruikt om dialoog en interactie tussen deelnemers te stimuleren.
 • Duur: 
 • Locatie:
 • Accreditatiepunten:
 • Prijs: