Begeleiding door de arbeidsdeskundige in de re-integratie

U wordt geconfronteerd als verzekeraar of belangenbehartiger met een letselschadeslachtoffer die dreigt thuis te blijven zitten in plaats van dat een start wordt gemaakt met de re-integratie.

Als werkgever heeft u onvoldoende kennis van de Wet verbetering Poortwachter, of het gaat om een letselschadeslachtoffer, werkzaam als zelfstandige, zonder AOV. Of er is sprake van uitzonderlijk zwaar letsel, waarvan u graag wilt weten wat de vooruitzichten zijn op de arbeidsmarkt en zo een idee hebben waar het schip kan stranden.

Verzekeraar en belangenbehartiger willen een actieve schadebehandeling. Dat hebben ze immers afgesproken in de GBL, Gedragscode Behandeling Letselschade. Daarvoor is een idee hoe het met de re-integratie verloopt en wat de vooruitzichten zijn belangrijk. Dan is het verstandig gezamenlijk een arbeidsdeskundige in te schakelen voor de re-integratie, en dat kan in sommige gevallen al in een vroeg stadium. De arbeidsdeskundige kan overigens ook bekijken wat nodig is in de privésituatie, voor bijvoorbeeld de hulp thuis, de hulp in de tuin, onderhoud aan goederen van het letselschadeslachtoffer dat niet door kan gaan.

U schakelt een arbeidsdeskundige in, maar weet al dat het letselschadeslachtoffer een andere culturele achtergrond heeft. Ook de taal kan een barrière zijn in goede begeleiding. Dan is het tijd voor een arbeidsdeskundige van Inter-Focus die de cultuur wel begrijpt en de taal wel spreekt. Het grote voordeel is dat de re-integratie daar niet meer op stuk hoeft te lopen.

Bel ons

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten neemt u dan contact met ons op.