Over ons

Home Over ons
Over ons

Inter Focus

is gespecialiseerd in re-integratie, arbeidsdeskundig advies en herstelcoaching van medewerkers en ongevalsslachtoffers met een niet-westerse culturele achtergrond. Daarnaast ondersteunen we organisaties bij het creëren van een inclusieve bedrijfscultuur en verzorgen we trainingen. Daarmee verlenen we diensten op zowel cliënt-, medewerker- als organisatieniveau. Onze activiteiten hebben als beoogd resultaat ervoor te zorgen dat alle mensen op een volwaardige manier en met gelijke kansen kunnen deelnemen aan de samenleving.

Visie

Diversiteit is een kracht. Want elke cultuur heeft zoveel moois te bieden! Om dat te ervaren en te benutten is het aannemen van een open houding essentieel. Alleen dan ontstaat echt contact en wederzijds begrip. Dan is het niet moeilijk om met elkaar samen te werken en elkaar te motiveren. Dan wordt het verrassend, boeiend en leuk!

Bij het begeleiden van interculturele cliënten is het creëren van onderling vertrouwen belangrijk. Daarom stemmen we onze communicatie af op onze cliënten. Aangezien een hulptraject voor 90% uit communicatie bestaat en een goede afstemming tussen professional en cliënt een belangrijke succesbepalende factor is, ligt hier de sleutel tot een goed resultaat

Missie

Wij geloven in een samenleving waarin mensen worden beoordeeld op hun kwaliteiten en competenties, waarbij hun culturele achtergrond als meerwaarde wordt gezien en bedrijven werken aan een inclusieve werk- en ontwikkelcultuur.

Vanuit onze unieke expertise helpen we werknemers en ongevalsslachtoffers die door een beperking, aandoening, ziekte of ongeval problemen ondervinden bij het vinden van perspectief of het verrichten van werk. Wij zijn in het bijzonder gespecialiseerd in het begeleiden van Nederlanders met een niet-westerse culturele achtergrond.