Back to the top

Zeynep Öztürk-Eren

Zeynep Öztürk-Eren
Herstelcoach en bedrijfsmaatschappelijk werker

Ik ben geboren en getogen in Utrecht. Mijn ouders hebben mij opgevoed met de normen en waarden van de Turkse cultuur. Juist vanwege mijn kennis van de Turkse cultuur, religie en taal kan ik competent zorg verlenen aan interculturele cliënten. Cultuurverschillen en taalbarrières spelen geen belemmerende rol, waardoor de hulpverlening goed en effectief verloopt.

Ik studeerde HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening met als specialisme Bedrijfsmaatschappelijk Werk. Na mijn studie heb ik ervaring opgedaan in de Jeugdzorg, binnen de GGZ, het onderwijs, de verslavingszorg en in de begeleiding van mensen met arbeidsgerelateerde klachten. Inmiddels ben ik 14 jaar werkzaam als maatschappelijk werker. Sinds 2018 zet ik me ook in als herstelcoach ten behoeve van ongevalsslachtoffers.

Ik werk vanuit betrokkenheid, echtheid, met liefde, aandacht en respect, waarbij ik mensen enthousiast ondersteun om ze in de basis van hun kernkracht te brengen. De kunst is om in mensen hun verborgen krachten te vinden voor doelgerichte persoonlijke groei. Ik geniet ervan als dat lukt!

Mijn cliënten en opdrachtgevers kennen mij om mijn mensgerichte aanpak, proactieve houding, creativiteit, communicatief vermogen en oplossingsgericht handelen. Ik vind het versterken van mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, het voortdurend reflecteren naar mijn eigen beroepshandelen en het vernieuwen van mezelf essentieel om kwalitatief werk te kunnen blijven leveren.

De beroepscode voor maatschappelijk werkers (BPSW), met name aspecten als privacy en vertrouwelijkheid, neem ik zeer serieus. Ik ben geregistreerd als Kiescoach en SoVa trainer. Tevens ben ik lid van het BAMw (beroepsregister voor Agogen en maatschappelijk werkers), waaraan een gedragscode en een klachtenregeling is verbonden.