Back to the top

Tenzile Erdal

Tenzile Erdal
Mfn-registermediator

Ik werk als Mfn-registermediator in arbeids- en samenwerkingskwesties. Met mijn (Rotterdamse) praktische aanpak ben ik goed in staat om het zelf oplossend vermogen van mensen succesvol te laten werken. Naast mijn specialisme als arbeidsmediator heb ik ook de specialismen: Mediator in Strafzaken; Familiemediator en behandel ik interculturele letselschadezaken. Een verschil in culturele achtergrond beschouw ik als één van de conflictomgevingsfactoren. De culturele factor kan grote invloed op de kern van een conflict of de omgeving ervan hebben. Ik bezit een hoge mate van gevoel voor interculturaliteit, heb kennis van de Turkse taal en een variëteit aan conflictoplossingsmethoden, welke noodzakelijk zijn om partijen te kunnen begeleiden.

Inmiddels heb ik zowel in Nederland alsook in het buitenland tientallen mediations met interculturele aspecten succesvol afgesloten. Daarnaast geef ik lezingen over thema’s zoals multiculturele mediation.

Lidmaatschappen:

MfN         – Mediatorsfederatie Nederland
NMV        – Nederlandse Mediators vereniging
RMA         – Rotterdamse Mediators Associatie
VMSZ       – Vereniging van Mediators in Strafzaken
MFAM      – Nederlandse Vereniging van Familiemediators
IMI           – International Mediation Instituut
AIA           – Association for International Arbitration