Back to the top

Ricky Hupsel

Ricky Hupsel
Register arbeidsdeskundige
re-integratiecoach

Ik ben een vrolijke, positief ingestelde, energieke en gedreven professional met ruim 20 jaar ervaring binnen het werkveld van mens, werk en inkomen.

Vanwege mijn opleidings- en werkachtergrond heb ik veel ervaring, inzicht en kennis als het gaat om begeleiding bij langdurig ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie van werknemers met diverse culturele achtergronden. Hierdoor ben ik in staat zowel werkgevers als werknemers gedegen advies te geven over het voorkomen of verminderen van verzuim en hoe de re-integratiemogelijkheden te benutten.

Door in kansen en mogelijkheden te denken kijk ik naar de arbeidsmogelijkheden van mensen om weer aan het werk te kunnen en de manier waarop dat het beste bereikt kan worden. Dit vereist naast deskundigheid ook een grote mate van creativiteit, doorzettingsvermogen, resultaatgerichtheid en inzicht in de diversiteit van de mens. Elk mens is uniek en dient ook als zodanig benaderd te worden. Doordat ik zelf ben opgegroeid in een kleurrijke samenleving weet ik als geen ander welke toegevoegde waarde diversiteit heeft voor een samenleving.