Back to the top

Nevin Dikici

Nevin Dikici
Maatschappelijk werker
Jeugd en Gezin

Nevin is besluitvaardig, communicatief en resultaatgericht in het oplossen van complexe zaken. Zij is een harde werker waar je op kunt rekenen. Zij heeft ruim 18 jaar werkervaring als Klantmanager Inkomen en heeft hierdoor een uitstekende kennis van oa de Participatiewet en Algemene Wet Bestuursrecht. Door de verschillende opdrachten die zij de afgelopen jaren bij verschillende gemeenten heeft gedaan kan zij zowel in teamverband als zelfstandig goed functioneren. Nevin is direct inzetbaar voor clienten en hun weer laten meedraaien op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven.

De interesse van Nevin ligt bij het ondersteunen, motiveren en adviseren van mensen op het gebied van de sociale zekerheid en maatschappelijke welzijn en welvaart. Nevin kan goed luisteren en beschikt over een goed inlevingsvermogen en weet met het stellen van de juiste vragen snel de kern uit het verhaal te halen. Zij is doortastend en volhardend.
Contacten leggen en tot de kern komen gaat mij goed af. Ik heb van huis uit en in mijn werk veel ervaring met het werken met verschillende culturen en samenhangende maatschappelijke problemen als taal- en opleidingsachterstand. Ook heb ik ervaring met het werken met mensen met een psychische, verstandelijke of fysieke beperking.

© 2021 INTER & FOCUS Intercultureel Expertisecentrum B.V.