Back to the top

Nafize Sener

Nafize Sener
Algemeen directeur
Coach, Trainer, Projectmanager
Diversiteit- en Vitaliteitsmanagement

Nafize Sener is een ondernemer en netwerker pur sang. De rode draad in haar werk is bemiddelen van mensen naar werk en ondernemerschap.
Diversiteitskunde en vitaliteitskunde is haar specialisme. Zij ondersteunt Management en Personeel bij vitaal werken en werken met diversiteit.
Presenteren, workshops geven en evenementen organiseren is een vanzelfsprekendheid geworden. Daarbij gebruikt ze integriteit als waarde en communicatie als belangrijkste tool.
Coaching & begeleiden van Nederlanders met diverse culturele achtergronden vind zij leuk en is een professie geworden. Als Nederlands Turkse professional wil zij graag bijdragen aan het verbinden van verschillende culturen tussen werkgever en werknemer, werknemer en bedrijfselven.