Back to the top

Ihsan de Jong

Ihsan de Jong
Re-integratie en 2e spoortrajecten Verzuimbegeleider
Gediplomeerd Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

Ihsan de Jong is een ondernemer in ziekteverzuim, re-integratie en tweedespoortrajecten. Als verzuimbegeleider is hij geregistreerd en gediplomeerd Praktijkondersteuner Bedrijfsarts. Hij begeleidt werknemers in verzuim en heeft kennis van de Wet Verbetering Poortwachter en verzekeringszaken. Zo is hij uitstekend in staat om te verbinden tussen verschillende partijen zonder het beoogd doel voor verschillende belanghebbenden te verliezen.

Re-integratie kan zowel vanuit de werkgever als bijvoorbeeld de aansprakelijke partij plaatsvinden. In beide gevallen is Ihsan in staat om werknemer bij deze lastige weg te begeleiden. Vooral als het gaat om de kwetsbare doelgroepen die nét iets meer begeleiding nodig hebben en af te stemmen op de specifieke culturele aspecten van interculturele cliënten