Verschillende oorzaken kunnen ertoe leiden dat het slachtoffer niet meer weet hoe hij of zij verder moet. Er treedt stagnatie op en veelal dreigt zelfs een negatieve spiraal. In deze gevallen is de inzet van een herstelcoach een goed idee. Bij cliënten met een niet-westerse culturele achtergrond spelen meer uitdagingen een rol dan bij reguliere trajecten. Het is essentieel om de communicatie en begeleiding af te stemmen op de taal en de culturele kenmerken van de cliënt.

Wat is herstelcoaching?
Herstelcoaching is een vorm van begeleiding die het lichamelijk en geestelijk herstel bevordert en vervolgens actief toewerkt naar een nieuw perspectief. Om dat te bereiken bouwt de coach een vertrouwensband op met de cliënt. Alle emoties, gevoelens en belevingen mogen aan bod komen zonder dat daarover een oordeel bestaat. Samen met de cliënt gaat de coach na welke belemmerende factoren er zijn en hoe deze kunnen worden aangepakt. En als de cliënt er klaar voor is, wordt er gezamenlijk naar de toekomst gekeken. Welke sociaal-maatschappelijke en/of werkgerelateerde activiteiten kunnen bijdragen aan een waardevol leven? En wat is ervoor nodig om dat te realiseren? De cliënt raakt weer gemotiveerd en de herstelcoach faciliteert het proces. Samen wordt uiteindelijk het doel bereikt: de cliënt kan vooruit.

Hoe werkt de herstelcoach?
Herstelcoaching gaat ervan uit dat de cliënt zelf het beste weet wat er nodig is om te herstellen en de draad weer op te pakken. Alle antwoorden liggen in hem- of haarzelf opgeslagen. De herstelcoach gaat met de cliënt in gesprek, onderzoekend en goed-luisterend, op zoek naar specifieke individuele knelpunten en oplossingen, dromen en ambities.

Samen de cliënt stelt de coach een plan van aanpak op, waaraan de cliënt zich verbindt en waarin praktische en haalbare oplossingen worden beschreven. De herstelcoach begeleidt, faciliteert, motiveert en inspireert, maar is zeker geen alleskunner.

Een herstelcoach is weliswaar een redder in nood, maar zeker geen alleskunner. De herstelcoach zal de begeleiding kunnen opsplitsen en bepaalde delen bij andere professionals neerleggen. Denk bijvoorbeeld aan budget coaching als blijkt dat betrokkene in financiële problemen verkeert. Of een mediator als blijkt dat er strubbelingen en/of conflicten in relationele sfeer of op de werkvloer spelen.

Het proces van herstelcoaching
Het herstelcoachingstraject bestaat doorgaans uit drie fases:

Intake (afgesloten met een beknopt verslag)
Analyse van cliëntsituatie (afgesloten met een plan van aanpak)
Hersteltraject (afgesloten met een rapportage, inclusief eventuele doorverwijzingen naar andere professionals)
De aanpak en tijdsinvestering per fase wordt vooraf afgestemd met betrokken partijen. Bovendien vindt er regelmatig een terugkoppeling plaats van de voortgang ten opzichte van de beoogde doelen, waarbij tijdig wordt aangegeven als de client gebaat is bij een behandeling of coaching in een andere discipline.

Meerwaarde Inter-Focus
Inter-Focus Intercultureel Expertisebureau beschikt over gecertificeerde herstelcoaches. Daarnaast is het bureau gespecialiseerd in de begeleiding van cliënten met een niet-westerse culturele achtergrond. Nese Dogan, adviseur bij Inter-Focus: “Onze mentaliteit is resultaatgericht. We besteden niet teveel tijd aan adviseren of rapporteren, maar vooral in het in beweging brengen en houden van de cliënt.”

Werkgebieden Inter-Focus
In opdracht van verzekeraars, belangenbehartigers, werkgevers en arbodiensten biedt Inter-Focus diensten aan als re-integratie, arbeidsdeskundig advies, herstelcoaching en nog veel meer. Inter-Focus is dé hersteldienstverlener voor niet-westerse cliënten. Daarnaast verzorgt het bureau interculturele communicatietrainingen voor bedrijven.

Bij Inter-Focus werken gecertificeerde arbeidsdeskundigen, re-integratiespecialisten, TMA-experts, psychologen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, WMO-specialisten, NLP-mastercoaches, budgetcoaches, taaldocenten, mediators, advocaten en juristen.

Nese Dogan: “We zijn gespecialiseerd in de begeleiding van werknemers en ongevalsslachtoffers met een niet-westerse culturele achtergrond. Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van cliënten met een niet-westerse culturele achtergrond, zoals Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Poolse, Bulgaarse, Russische, Arabische, Chinese of Afrikaanse afkomst.”

Meer informatie
Voor meer informatie over herstelcoaching of het bespreken van een zaak kunt u contact opnemen met mw. Nese Dogan, adviseur Inter-Focus Intercultureel Expertisebureau.

In de media

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *