Sinds 2013 is Inter-Focus Intercultureel Expertisecentrum in de letselschadebranche actief. Inter-Focus is een kleurrijke organisatie met een jarenlange expertise op het gebied van interculturele coaching en begeleiding. Het bureau biedt re-integratie, arbeidsdeskundig advies, bewindvoering, mediation en herstelcoaching en is gespecialiseerd in het werken met mensen met een niet-westerse culturele achtergrond. Veel andere aanbieders hebben juist veel moeite om met deze doelgroep resultaten te boeken, vanwege taal- en cultuurverschillen. Daarom werken steeds meer partijen met Inter-Focus samen.

Sinds begin van dit jaar is Nafize Sener algemeen directeur van Inter-Focus. Ze heeft veel ervaring opgedaan in het bedrijfsleven op het gebied van diversiteit en vitaliteitsbeleid. “Ons doel is om cliënten, die na ziekte of ongeval problemen ondervinden bij het terugkeren op de arbeidsmarkt, op een betrokken en vertrouwde manier te begeleiden. De werkgevers worden hierbij optimaal ondersteund. We hebben in ons team interculturele specialisten met innovatieve diensten die we aanbieden. Hierin onderscheiden we ons van de reguliere re-integratiebranche.”

Samenwerken op basis van vertrouwen
Inter-Focus heeft een behoorlijk aantal opdrachtgevers aan zich weten te binden. Steeds meer verzekeraars tonen interesse in een samenwerking, om hersteldiensten aan te bieden aan interculturele letselschadeslachtoffers en/of aan hun medewerkers die ziek zijn. “We bieden arbeidsdeskundig advies, re-integratie, loopbaancoaching, outplacementadvies, herstelcoaching, jobcoaching- en hunting, (tijdelijke) bewindvoering en mediation. Daarnaast geven we trainingen interculturele communicatie en diversiteit en inclusie op gebieden als gender, arbeidsbeperking, cultuur en leeftijd/levensfase. Dat men ons steeds beter weet te vinden, stemt me positief natuurlijk. Tegelijk zorgt het voor een grote verantwoordelijkheid. In ieder geval kunnen onze relaties rekenen op betrouwbaarheid, professionaliteit en resultaten.”

Nafize benadrukt het belang van samenwerking in de letselschadebranche. “Er moet sprake zijn van teamwork. Ik geloof erin dat als we samen de cliënt op de rit willen krijgen, we elkaar moeten vertrouwen. Ook de cliënt moet voelen dat wij er alles aan doen om hem/haar te helpen de controle terug te krijgen over zijn of haar leven. Er is meer mogelijk dan je vooraf misschien zou verwachten. Het gaat erom drive en lef over te brengen op de cliënt, zodat die ja tegen het leven gaat zeggen en er inspanningen voor wil verrichten.”

Alles is communicatie
Er is binnen Inter-Focus veel aandacht voor de werkwijze waarmee de arbeidsdeskundigen, herstelcoaches en andere professionals cliënten bijstaan. “Iedereen die hier werkt is gekwalificeerd voor het werk. Maar vakkennis is niet genoeg,” zegt Nafize. “Om een cliënt succesvol te coachen in een hersteltraject is veel meer nodig. Een energieke en multidisciplinaire aanpak, een coachende houding. Uiteraard een groot empathisch vermogen, een oplossingsgerichte kijk, integriteit en vertrouwen, herkenning en een voorbeeldfiguur zijn. Dat zijn karaktereigenschappen die ik wil zien in mensen met wie we samenwerken. Want daarmee maak je in dit vak het verschil.”

Daarnaast ligt er veel nadruk op communicatie. Nafize geeft aan waarom: “Communicatie is de basis! Contact leggen, met elkaar afstemmen, positieve feedback geven en de mogelijkheid bieden dat de cliënt z’n hart kan luchten. Want waar ligt de echte pijn? Wat of wie zijn de beren op de weg? Krijgt de cliënt wel steun en begrip van de collega’s op werkvloer, maar ook vanuit het thuisfront? Kunnen we fricties herkennen en bijvoorbeeld met mediation oplossen? Heeft de klant spanningen omdat hij/zij in een financiële impasse is terechtgekomen? Dat zijn allemaal aspecten die een rol kunnen spelen bij ziekteverzuim. Goede coaches kunnen de cliënt inspireren om belemmeringen uit de weg te ruimen om hun dromen te verwezenlijken. In relatie tot de niet-westerse cliënt, waarbij taal en cultuur een voorname rol spelen, is goede communicatie zelfs extra belangrijk. Continu is de vraag: ‘Begrijpen we elkaar?’ En dat geldt trouwens niet alleen voor de relatie met cliënten, maar eigenlijk net zo goed voor de omgang met belangenbehartigers en mensen van verzekeraars.”

Wat maakt ons succesvol?
Als deze aspecten goed geregeld zijn, is dan succes gegarandeerd? Helaas niet, want er blijven risico’s en belemmerende factoren mogelijk waar we weinig invloed op hebben. “We komen best vaak tegen in het letselschadetraject dat duurzaamheid over het hoofd wordt gezien. In zo’n situatie is het lastig om tot optimaal herstel te komen. Want daarbij draait het niet om geld maar blijvend herstel of zo optimaal mogelijk herstel. Voor ons betekent succes de samen opgestelde doelen bereiken, stap voor stap. Dat geeft vertrouwen en een iedere keer een goed gevoel! En zo zijn wij succesvol.”

Interculturele trainingen, mediation en budgetcoaching
“Waar we steeds meer op inzetten is interculturele mediation en budgetcoaching en indien nodig bewindvoering. Interculturele conflicten komen bijna altijd door onwetendheid over elkaars gewoontes en misverstanden in de communicatie. Mensen hebben het gevoel elkaar niet te begrijpen. Doordat er niet goed gecommuniceerd wordt, kan het gedrag van de andere partij al gauw verkeerd begrepen worden. Terwijl de andere partij vaak niet weet hoe het iets moet uitleggen. De irritatie groeit en de spanningen nemen toe. Door trainingen aan een team van een bedrijf te geven en tijdig mediation in te zetten, dragen we bij aan wederzijds begrip en het oplossen van problemen, voordat deze leiden tot een onnodig langdurende herstelperiode en soms zelfs tot een burn-out.

Budgetcoaching zetten we in bij cliënten die naast dat ze moeten herstellen, financiële problemen hebben. Als je aan de ene kant moet herstellen en aan de andere kant de schulden oplopen, gaat herstel niet makkelijk. Budgetcoaching draagt bij aan herstel van de cliënt. Hierover willen we alle partijen in de markt graag nader informeren.”

Balans tussen hart en hoofd
Het gaat om de balans tussen de zakelijke en de menselijke kant, aldus Nafize. “We hebben te maken met mensen die zich in een ingewikkelde situatie bevinden, met een toekomst waarin nog heel veel mogelijk is. We moeten met ons hoofd werken én met ons hart. Die twee moeten in balans zijn, als we willen dat de cliënten centraal staan en we hen zo goed mogelijk willen helpen.“

Meer informatie over Inter-Focus Intercultureel Expertisecentrum tref je hier aan.

Hits: 112

In de media

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *