Ondernemersbelang – “Een kroniek van chronische stress”

Burn-outs lijken stilaan de beroepsbevolking als een epidemie te treffen. Leidinggevenden beseffen dat ze moeten voorkomen dat medewerkers over hun grenzen gaan, maar als de signalen worden herkend staan alle seinen vaak al te lang op rood. Er is meer bewustwording nodig, vooral onder werknemers zelf. Collega’s spelen net zo goed een cruciale rol in het voorkomen van een burn-out als managers. Maar bewustwording ontstaat niet vanzelf. Die is geworteld in een brede cultuurverandering.  Lees meer

In de media