Back to the top

Zeynep Öztürk-Eren

Zeynep Öztürk-Eren
Bedrijfsmaatschappelijk werker

Mijn naam is Zeynep Öztürk-Eren (36) en ik ben geboren en getogen in Utrecht. Mijn ouders hebben een Turkse etniciteit en hebben mij opgevoed met de normen en waarden van de Turkse cultuur. Mijn referentiekader is gevormd vanuit mijn Turkse en Nederlandse achtergrond, waarbij ik mijn eigen identiteit heb weten te ontwikkelen. Juist vanwege mijn kennis, cultuur, religie en Turkse taal kan ik intercultureel competent zorg verlenen aan de cliënten. Vanuit mijn cultuursensitieve perspectief kunnen de hulpvragen van de cliënt en zorgaanbod beter op elkaar afgestemd worden. Ook in de relatie tussen mij en cliënt spelen cultuurverschillen en taalbarrières geen belemmerende rol, waardoor het verloop van de interculturele hulpverlening goed verloopt.

Ik studeerde HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening met als specialisme Bedrijfsmaatschappelijk Werk. Ook ben ik geregistreerd als Kiescoach en SoVa trainer. Na mijn studie heb ik enige ervaringen opgedaan in de Jeugdzorg, binnen de GGZ, het Onderwijs, de Verslavingszorg en in de Zorg voor mensen met zowel arbeids- als gezinssysteem gerelateerde klachten. Inmiddels ben ik al 14 jaar werkzaam in de hulpverlening als maatschappelijk werkster werk ik vanuit betrokkenheid, echtheid, met liefde, aandacht en respect, waarbij ik mensen met enthousiasme ondersteun om ze in de basis van hun kernkracht te brengen. De kunst van de hulpverlening is om in mensen de verborgen krachten te vinden voor doelgerichte persoonlijke groei.

Mijn samenwerkingspartners kennen mij om het behalen van beoogde resultaten binnen de gestelde normen, proactieve houding, creativiteit, communicatief vermogen en flexibel en oplossingsgericht handelen. Het werken aan oplossingen en herstellen van de situatie, zijn voor mij belangrijke factoren waar ik uitdaging in vind. Hierin vind ik het versterken van mijn persoonlijke ontwikkeling, reflecteren naar mijn eigen beroepshandelen en vernieuwen van mezelf essentieel om kwalitatief werk te leveren.

Er kan beroep op mij gedaan worden wanneer psychosociale problemen het functioneren van de werknemer nadelig beïnvloeden. Door onpartijdige gesprekken te voeren met de werkgever, management en medewerkers, inventariseer ik de situatie rondom de cliënt, om deze op operationeel niveau bij te staan. De beroepscode, privacy en vertrouwelijkheid staan hoog in het vaandel in mijn aanpak. Tevens ben ik lid van het BAMw (beroepsregister voor Agogen en maatschappelijk werkers), deze vereniging hanteert een beroepscode en een klachtrecht.