Back to the top

Yvonne Heesen

Yvonne Heesen-Lammers
Gecertificeerd Register Arbeidsdeskundige
en re-integratiecoach

Sinds 1997 heb ik honderden mensen richting passende arbeid begeleid en/of coachte ik hen op de werkplek. Door bundeling van jarenlange vakkennis als arbeidsdeskundige, verzuimspecialist, re-integratiecoach, jobcoach en HRM’er, naast mijn levenservaring, kan ik opdrachtgevers en kandidaten optimaal en alert van dienst zijn. Mijn slogan beschrijft treffend mijn persoon: “actief met verstand van zaken en hart voor de mens.” Mijn heldere en pragmatische werkwijze biedt daarnaast zowel aan de te begeleiden kandidaat als aan de opdrachtgever duidelijkheid over de aanpak en voortgang.

Ik ben in Duitsland opgegroeid en heb daar mijn middelbare school voltooid. Voor mijn huidige echtgenoot ben ik in 1978 naar Nederland gekomen en heb in Nederland diverse studies gedaan. Ik weet als geen ander wat het voor iemand betekent om de overstap te maken van de eigen cultuur, taal en sociale netwerk naar een andere cultuur en leefomgeving.

Het verlies van gezondheid en/of arbeid is voor vrijwel ieder mens een zeer ingrijpende ervaring. Omdat er bij een aantal mensen in mijn directe nabijheid sprake is van een ernstige aandoening en beperkingen, heb ik ervaren welke impact ziekte en uitval op de mens zelf en op het werk kan hebben. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens een adequate en intensieve begeleiding verdient tijdens het gehele traject vanaf de uitval tot en met de plaatsing in een passende (werk)omgeving. Het leren denken in mogelijkheden helpt de kandidaat bij de omgang met beperkingen en tegenslag in het algemeen. Hierbij is een individuele begeleiding met voldoende oog voor de kandidaat en de persoonlijke situatie onmisbaar.